Ud af sumpen

 “Ud af sumpen”

En teambuilding der kræver tydelig kommunikation, strategi og kropslig kontrol. Deltagerne skal ind i “Sumpen,” et stort afgrænset område. De skal hente forskellige ting ud med forskelig point.

Gensidig afhængighed

Gruppen er i denne opgave virkelig afhængig af alles deltagelse. Der skal træffes hurtige beslutninger – der skal bruges fysik og denne opgave kan ikke løses hvis ikke alle er opmærksomme på hinanden.